محاسبه حاصل ضرب جلسه دهم

حجم فایل : 515.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا محاسبه حاصل ضرب
جلسه دهم
حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. ضرب عدد سه رقمی در سه رقمی حاصل تقریبی ضرب های زیر را به دست آورید. یک کامیون 175 کیسه سیمان حمل می کند، هر کیسه سیمان 50 کیلوگرم است. بار این کامیون چند کیلوگرم است؟ تمرین پایان...